วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

To be the finance company of choice for all Toyota Leasing stakeholders

เป็นบริษัทที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ลูกค้ายอมรับ และไว้วางใจในการใช้บริการเป็นอันดับแรก

พันธกิจ

To exceed our customer's expectations with a variety of Toyota financial products supported by excellent and extraordinary services

สร้างความประทับใจแก่ลูกค้ารถยนต์โตโยต้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร