ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัครงานเพื่อศึกษาคุณสมบัติ

ผู้สมัครกรุณาส่งเอกสารเพื่อสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล human_resources@tlt.co.th

เอกสารสมัครงาน:

 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน / ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสมัครงาน (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ชื่อตำแหน่ง : Executive Assistant to Asia Pacific Region Office (APR)

อัตรา : 10

สถานที่ทำงาน : อาคาร ซันทาวเวอร์ส ( Suntowers Building)

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 61

Executive Assistant to Asia Pacific Region Office (APR)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • โทรติดตามหนี้ค้างชำระอย่างสุภาพจนกว่าจะมีการชำระค่างวดที่ค้าง
 • วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของลูกค้าที่ทำให้ไม่สามารถชำระได้ รวมถึงนำเสนอวิธีแก้ไขสภาพหนี้ให้เป็นปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักงานบริการ หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ที่ทำงาน

อาคาร ซันทาวเวอร์ส ( Suntowers Building)

ชื่อตำแหน่ง : Phone Collector (เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ )

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคาร ซันทาวเวอร์ส ( Suntowers Building)

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 61

Phone Collector (เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ )

หน้าที่รับผิดชอบ

 • โทรติดตามหนี้ค้างชำระอย่างสุภาพจนกว่าจะมีการชำระค่างวดที่ค้าง
 • วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของลูกค้าที่ทำให้ไม่สามารถชำระได้ รวมถึงนำเสนอวิธีแก้ไขสภาพหนี้ให้เป็นปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักงานบริการ หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ที่ทำงาน

อาคาร ซันทาวเวอร์ส ( Suntowers Building)