ข่าวและกิจกรรม

25 มีนาคม 2561

โตโยต้า ลีสซิ่ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “ปฏิทินดีเด่นรางวัล สุริยศศิธร ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561” ประเภทสมุดบันทึก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณศุภกร ธำรงชลพิสิฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมด้วย คุณนพรัตน์ พลโกษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม และคณะ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

ในครั้งนี้ โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น" รางวัลสุริยศศิธร ประเภทสมุดบันทึก ในชื่อชุด "พระสุรเสียง สู่ใจประชา ทั่วหล้าเดินตามรอย" โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภกร ธำรงชลพิสิฐ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

การประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล สุริยศศิธร นี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและประเทศชาติ โดยมุ่งหมายให้ปฏิทินใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ยกระดับการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่เพื่อบ่งบอกสื่อความหมายด้วยวันและภาพ หรืออักษรที่ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทย และส่งเสริมเผยแพร่ให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 38

สำหรับในปีนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ส่งปฏิทินเข้าร่วมประกวดจำนวน 66หน่วยงาน มีปฏิทินชนิดต่างๆ รวม 200 ชิ้น โดย โตโยต้า ลีสซิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับมอบรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ โตโยต้า ลีสซิ่ง ต่อบุคคลภายนอกอีกด้วย

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ